امروز: چهارشنبه 1 بهمن 1399 - 23:41 تبلیغات

گروه مینسک

مواضع دیپلماتیک را به دستگاه دیپلماسی واگذار کنیم

اختلاف منجر به درگیری جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان یک بُعد حقوقی مشخص دارد و آن اینکه منطقه قره باغ تا پیش از سال 1992 میلادی و در ابتدای استقلال یافتن این جمهوری‌ها در خاک جمهوری آذربایجان قرار داشته و سال‌هاست به کنترل ارمنستان درآمده ‌است.