امروز: دوشنبه 16 تیر 1399 - 22:52 تبلیغات

کمیته فرهنگیان و دانش آموزی استان بوشهر

فرهنگیان و دانش آموزان تأثیر گذارترین گروه ها در پیروزی انقلاب اسلامی بودند

بوشهر(پانا)_معاون پژوهش و برنامه ریزی نیروی انسانی آموزش و پرورش استان بوشهر در دومین نشست کمیته فرهنگیان و دانش آموزی آموزش و پرورش استان بوشهر گفت:فرهنگیان و دانش آموزان تأثیرگذارترین گروه ها در پیروزی انقلاب اسلامی بودند.