امروز: سه شنبه 19 فروردین 1399 - 21:53 تبلیغات

کمک به رفع مسائل و چالش های پیش رو

روشنگری بنای پیشرفت جامعه است

زنجان (پانا) - نماینده مردم شهرستان خدابنده در مجلس شورای اسلامی با حضور در گردهمایی مدیران مدارس خدابنده در باره موضوعات و مسائل آموزش و پرورش شهرستان و کشور به ایراد سخرانی پرداخت.