امروز: سه شنبه 28 اردیبهشت 1400 - 07:00 تبلیغات

کرسی آزاداندیشی

کرسی آزاد اندیشی دانش آموزان شرق اصفهان برگزار شد

مجمع بحث و گفتگوی کانونهای فرهنگی تربیتی منطقه شرق استان با حضور اسماعیل زاده رییس اداره فرهنگی هنری استان و نظام زاده رییس آموزش و پرورش جلگه با موضوع نفی خشونت سه شنبه سوم اسفند در جلگه برگزارشد .