امروز: سه شنبه 21 مرداد 1399 - 02:50 تبلیغات

کرسی آزاداندیشی

کرسی آزاد اندیشی دانش آموزان شرق اصفهان برگزار شد

مجمع بحث و گفتگوی کانونهای فرهنگی تربیتی منطقه شرق استان با حضور اسماعیل زاده رییس اداره فرهنگی هنری استان و نظام زاده رییس آموزش و پرورش جلگه با موضوع نفی خشونت سه شنبه سوم اسفند در جلگه برگزارشد .