امروز: چهارشنبه 2 تیر 1400 - 01:11 تبلیغات

کابل برگردان

۵ مرکز مخابراتی تهران توسعه می یابد

تهران (پانا) - عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی سلمان فارسی ، شهید اکبری ، ولی عصر ، شهید سلیمانی حسن آباد و شهید برادری صالح آباد از تاریخ ۲۲ دی ماه آغاز می شود.

3 مرکز مخابراتی توسعه می‌یابد

تهران (پانا) - عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید لطیفی، دکتر حسابی و شهید رجایی از تاریخ 20 فروردین ماه آغاز می‌شود.