امروز: شنبه 9 فروردین 1399 - 16:27 تبلیغات

پیگیری آسیب‌های اجتماعی

زنان سرپرست خانوار؛ بیم‌ها و امیدها

ساری (پانا) - مازندران 110 هزار زن سرپرست خانوار دارد که برای تأمین امنیت روانی و مادی اعضای خانواده خود راهی سخت در پیش رو دارند، گاه موفق و گاه ناموفق.