امروز: دوشنبه 18 فروردین 1399 - 20:24 تبلیغات

پلیس فنوج

مشارکت جویی از دانش آموزان در امور مختلف اجتماعی نتایج خوبی داشته است

زاهدان(پانا)- عضو مجمع شورای دانش آموزی و نماینده دانش آموزان سیستان و بلوچستان در مجلس دانش آموزی کشور با اشاره به اجرای موفق طرح هایی همانند همیاران پلیس و یاران مدرسه با کمک دانش آموزان، ضرورت توجه به هم اندیشی و هم فکری شوراهای شهر را در توسعه همه جانبه شهری و اجتماعی را امری مهم تلقی نمود و شوراهای شهر و نهادهای تصمیم گیری را به تعامل بیشتر با دانش آموزان دعوت کرد.