امروز: یکشنبه 29 فروردین 1400 - 00:15 تبلیغات

پایگاه‌های تابستانی دانش‌آموزان

آیین افتتاحیه پایگاه‌های تابستانی دانش‌آموزان

آیین افتتاحیه پایگاه‌های تابستانی دانش‌آموزان عصر امروز با حضور محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش، برگزار شد. وزیر آموزش و پرورش مهم ترین کارکرد پایگاه‌های تابستانی را فراهم کردن مجالی برای حضور موثر دانش‌آموزان در چنین مدرسه‌ای عنوان کرد.