امروز: دوشنبه 11 فروردین 1399 - 02:27 تبلیغات

نیره پیروز بخت

آبسوز کردن خودروها فعلا تایید یه استاندارد ندارد

کرج (پانا) _ رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه آبسوز کردن خودرو ها تاییدیه استاندارد ندارد در دنیا نیز اقدامات پژوهشی در این خصوص انجام نگرفته است در این راستا با اقدامات پژوهشی باید تاییدیه های لازم را از استاندارد دریافت کند.

رئیس سازمان ملی استاندارد: استاندارد مانعی در برابر جنگ‌های تجاری است

تهران (پانا) - رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه نقش استانداردها در بنگاههای کوچک و متوسط، مانعی در برابر جنگ‌های تجاری است، می‌گوید استاندارد مدیریت ضد رشوه و فساد اداری در جوامع صنعتی تدوین شد.