امروز: چهارشنبه 13 فروردین 1399 - 10:25 تبلیغات

نماینده مردم خدابنده

روشنگری بنای پیشرفت جامعه است

زنجان (پانا) - نماینده مردم شهرستان خدابنده در مجلس شورای اسلامی با حضور در گردهمایی مدیران مدارس خدابنده در باره موضوعات و مسائل آموزش و پرورش شهرستان و کشور به ایراد سخرانی پرداخت.