امروز: سه شنبه 6 خرداد 1399 - 03:21 تبلیغات

ناهید تاج‌الدین

نوزادفروشی و افزایش کودکان بی‌هویت

نوزادفروشی ناشی از برخی آسیب‌های اجتماعی نوپدید است. همچنین در بستر آن دیگر آسیب‌ها پدیدار می‌شود و هم آسیب‌های اجتماعی دیگر به‌دنبال دارد. انگیزه فروش نوزاد در اغلب موارد فقر اقتصادی است، فقر اقتصادی شاید برای نوزادفروشی، انگیزه لازم باشد، اما قطعا انگیزه کافی نیست.

زنان ‌سرپرست خانوار و مشکلات معیشتی فراوان

زنان سرپرست خانوار به زنانی گفته می‌شود که بدون حضور منظم یا حمایت یک مرد بزرگسال، سرپرستی خانوار را برعهده می‌گیرند و مسئولیت اداره اقتصادی، تصمیم‌گیری‌های عمده و حیاتی خانوار را برعهده دارند. سازمان بهزیستی نیز زنان سرپرست خانوار را زنانی تعریف می‌کند که عهده‌دار تامین معاش مادی و معنوی خود و اعضای خانوار هستند. به عبارت دیگر زنان سرپرست خانوار، زنانی هستند که به‌دلایل مختلف از جمله (فوت همسر یا طلاق، مهاجرت، مفقودالاثر بودن، متواری یا زندانی بودن، نکاح منقطع، سربازی، بیماری و از کار افتادگی، اعتیاد و بیکاری) مسئولیت سرپرستی و اداره اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های عمده و حیاتی خانواده را برعهده دارند.