امروز: شنبه 17 خرداد 1399 - 22:47 تبلیغات

نادیده گرفته شدن حاشیه نشینان

ضرورت ادغام حاشیه‌ در متن

از چند سال پیش پنج موضوع اجتماعی به‌عنوان مسائل محوری و با اولویت بالای جامعه ایران تعیین و قرار بود که برای آنها فکری شود.