امروز: سه شنبه 12 اسفند 1399 - 23:22 تبلیغات

منصوب

«اسماعیل محمد دوست » به سمت مدیریت منابع انسانی و امور اداری آموزش و پرورش استان خراسان شمالی منصوب شد

بجنورد (پانا ) -طی حکمی از سوی مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی «اسماعیل محمد دوست » به سمت مدیریت منابع انسانی و امور اداری آموزش و پرورش استان خراسان شمالی منصوب شد.

رئیس جدید اداره آموزش و پرورش عشایر فارس منصوب شد

شیراز(پانا)- مدیر کل آموزش و پرورش فارس توجه به اداره آموزش و پرورش عشایر را عین عدالت آموزشی دانست و گفت : این اداره نیاز به حمایت های ویژه دارد و باید از امکانات موجود برای رفع و کاهش مشکلات آن استفاده کرد.

معاون پژوهشی، برنامه ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش استان بوشهر منصوب شد

بوشهر(پانا)_ علیمراد کرمی مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر ، عبدالرضا بندری را به سمت معاون پژوهشی، برنامه ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش استان بوشهر منصوب و از خدمات عبدالناصر غلامی تقدیر و تشکر کرد .

کارشناس مسوول امور ساختارهای سازمانی ، انتصابات و تحول اداری آموزش و پرورش استان بوشهر منصوب شد

بوشهر(پانا)_ مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر در حکمی سید عبدالله موسوی را به عنوان کارشناس مسوول امور ساختارهای سازمانی ، انتصابات و تحول اداری آموزش و پرورش استان بوشهر منصوب کرد .