امروز: شنبه 15 آذر 1399 - 22:12 تبلیغات

منابع و امکانات

استان های محروم مدال آور المپیادی ندارند

تهران( پانا) - رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان معتقد است: آن چیزی که باعث می‌شود، مدال‌آور تربیت نشود و به نوعی نبود مدال‌آور دائما بازتولید شود، شاید نبود خودِ مدال‌آوران است.

تاکید مدیران کل آموزش و پرورش بر متناسب بودن انتظارات از این وزارتخانه با منابع و امکانات

تهران (پانا) - مدیران کل آموزش و پرورش سراسر کشور در گردهمایی روز گذشته با اشاره به توقعات جامعه از آموزش و پرورش، تاکید کردند که انتظارات از آموزش و پرورش باید متناسب با منابع و امکانات آن باشد.