امروز: یکشنبه 9 آذر 1399 - 06:08 تبلیغات

معاونین و مدیران آموزش و پرورش

هر مدرسه یک برنامه آموزشی داشته باشد

اردبیل (پانا)- مدیرکل آموزش و پرورش اردبیل عنوان کرد مدارس برای اینکه بتوانند دانش آموزان را در حالت های مختلف و با شیوه های درست تحت آموزش قرار دهند بایستی برنامه آموزشی داشته باشند.

تاکید مدیران کل آموزش و پرورش بر متناسب بودن انتظارات از این وزارتخانه با منابع و امکانات

تهران (پانا) - مدیران کل آموزش و پرورش سراسر کشور در گردهمایی روز گذشته با اشاره به توقعات جامعه از آموزش و پرورش، تاکید کردند که انتظارات از آموزش و پرورش باید متناسب با منابع و امکانات آن باشد.

همایش آسیب شناسی اجتماعی مدیران و معاونین آموزشی و پرورشی در قوچان

مدیر دبیرستان شاهد عرفان قوچان عنوان کرد: با توجه به گسترش فضای مجازی در خانواده ها و همچنین بر اساس آمارهای بدست آمده از پژوهش های انجام شده در راستای کاهش آسیب های اجتماعی به ویژه برای نوجوانان، نیازمند آموزش های لازم در این زمینه هستیم .