امروز: سه شنبه 6 خرداد 1399 - 08:09 تبلیغات

معاون شهرسازی و معماری شهرداری

صدور پایان‌کار با شرط رعایت ضوابط نمای ساختمان

کرج (پانا) -معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج با بیان اینکه جهت رسیدگی به تخلفات ساختمانی حادث شده،سازندگان موظف به رعایت ضوابط نمای ساختمان هستند و در صورت عدم توجه به موضوع هیچگونه پایان‌کاری صادر نخواهد شد.

کرج شهر دوستدار کودک می شود

کرج (پانا) -معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج با اشاره به اینکه شهر و فضای دوستدار کودک شهری است که کودکان را در کانون توجه قرار داده و در این راستا خواستارمناسب سازی فضا از منظر کالبدی، اجتماعی و فرهنگی برای کودکان شد.

مناطق ویژه اقتصادی نقش تعیین کننده در توسعه شهرها دارند

کرج (پانا) - مدیر نظارت و توسعه حریم معاونت شهرسازی و معماری شهرداری کرج با بیان اینکه فرودگاه ها و مناطق ویژه اقتصادی نقش تعیین کننده در توسعه شهرها دارند، از ساماندهی اراضی فرودگاه بین المللی و منطقه ویژه اقتصادی پیام در شهر کرج خبر داد.

ساماندهی پادگان های بلاتکلیف تهران

تهران (پانا) - معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران از ساماندهی پادگان های بلاتکلیف شهر تهران و استفاده از ظرفیت های زمین های وسیع در طرح تفصیلی پایتخت خبر داد.