امروز: چهارشنبه 30 مهر 1399 - 00:14 تبلیغات

معاون حقوقی روحانی

ماموریت جدید رئیس‌جمهوری به معاون حقوقی

روحانی: پیگیری لوایح مهم دولت به ویژه لوایح مدیریت تعارض منافع و شفاقیت، مسوولیت موسسات عمومی، نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی و نیز لوایح ناظر به حقوق مردم ضرورت دارد