امروز: یکشنبه 18 خرداد 1399 - 00:43 تبلیغات

مصطفی قاسمی

بازخورد آنلاینِ یک قتل با ریشه های دیجیتال

تهران (پانا) - ترور یک طلبه همدانی که ابتدای هفته جاری رخ داد همچنان واکنش و بازخوردهایی فراوان از منظر مدنی، سیاسی و قضایی به دنبال دارد. این رویداد در فضای مجازی نیز هنوز پربازتاب است.