امروز: یکشنبه 18 خرداد 1399 - 02:05 تبلیغات

مسعودی احمدی

سهم‌نویسنده برای نسل‌بعد

این روزها گاه‌گاهی در جلسات داستان‌خوانی به جوانانی بر‌می‌خوریم که تلاش می‌کنند شبیه شهریار مندنی‌پور بنویسند و ابایی هم از این ندارند که بگویند مـی‌خـواستیـم داستانی مثل شرق بنفشه بنویسیم. بسیاری سرگشته شرق بنفشه هستند. او تاثیر خودش را گذاشته است و ...