امروز: شنبه 16 فروردین 1399 - 04:48 تبلیغات

مسئولین سازمان های دانش آموزی

مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان :سازمان دانش آموزی می تواند امید را به بدنه دانش آموزی انتقال دهد

اصفهان (پانا) - مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان در جمع مسئولین امور مالی سازمان های دانش آموزی سراسر کشور گفت: سازمان های دانش آموزی چون دسترسی به دانش آموزان با استعداد و نخبه دارند می توانند امید را به بدنه دانش آموزی آموزش وپرورش انتقال دهند .