امروز: سه شنبه 30 دی 1399 - 16:31 تبلیغات

مراجعان زیر 18 سال

شهریور ماه ۱۷ درصد مراجعه به بیمارستان ها افراد زیر ۱۸ سال بوده اند

نیشابور (پانا)- رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور در کارگروه سلامت و امنیت غذایی و کمیته اطلاع رسانی و آموزش کرونا هشدار داد در شهریور ماه ۱۷ درصد مراجعه به بیمارستان ها افراد زیر۱۸ سال بودند که از این میان گروه سنی ۷ تا ۱۳ سال بیشترین میزان مراجعه را به خود اختصاص دادند.