امروز: یکشنبه 17 فروردین 1399 - 02:44 تبلیغات

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک کرج

مدیر کل آموزش و پرورش البرز: نظارت بر مدارس با رویکرد کیفیت بخشی و کمک رسانی همراه باشد

کرج (پانا) - مدیر کل آموزش و پرورش البرز با بیان اینکه رویکرد نظارتی در نواحی و مناطق بسیار راهبردی و حائز اهمیت است، فرآیند نظارت و ارزیابی را امری کیفیت بخش ،راهگشا و کمک رسان به مدارس دانست.

رویکرد اصلی شکل گیری پژوهش سراها ایده پردازی، نوآوری و خلاقیت در ابعاد مختلف توسط دانش آموزان است

کرج (پانا) - مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز با اشاره به اینکه رویکرد اصلی شکل گیری پژوهش سراها ایده پردازی، نوآوری و خلاقیت در ابعاد مختلف توسط دانش آموزان است خواستار توجه بیشتر به پژوهش سراها در راستای رشد خلاقیت و ایده پردازی در میان د انش آموزان شد.

مدرسه محوری روشی مناسب برای هویت دادن به مدارس است

کرج (پانا) - مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک کرج با اشاره به اینکه اجرای طرح مدرسه محوری روشی مناسب برای هویت دادن به مدارس است،اجرای این طرح را باعث افزودن اختیارات مدیران مدارس، مشارکت بین خانواده، مربیان و سایر کارکنان آموزشی و تمرکز زدایی دانست.

جشنواره نوجوان خوارزمی با رویکرد کارآفرینی و ایده یابی در میان دانش آموزان برگزار شد

کرج (پانا) - مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک کرج هدف از برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی را تربیت و مدیریت دانش آموزان کارآفرین در زمینه های ایده یابی ، پرورش ایده و ارزش آفرینی در فضای کسب و کار توام با نوآوری و ریسک پذیری عنوان نمود.

فرزاد شعبانی مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک کرج شد

کرج (پانا) - مراسم تودیع و معارفه مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک کرج با حضور مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز و جمعی از مسئولین استانی در کانون فرهنگی تربیتی امام علی(ع) کرج برگزار شد و فرزاد شعبانی به مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک کرج منصوب شد.