امروز: چهارشنبه 20 فروردین 1399 - 07:36 تبلیغات

مدارس آموزش ازراه دور

اجرای طرح الکترونیکی کردن مدارس آموزش ازراه دور درشهرستان های استان تهران

تهران (پانا) - رییس اداره مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت های مردمی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران از حرکت به سمت الکترونیکی کردن مدارس آموزش از راه دور در شهرستان های استان تهران خبر داد.