امروز: سه شنبه 6 آبان 1399 - 16:01 تبلیغات

ماموران نیروی انتظامی

جمعه خبر؛ از بغض «سقوط آسمان» تا شهادت 3 مامور جوان؛ سوال از «روحانی» به «هوا» رفت

تهران (پانا) - – هفته ای که گذشت با «سقوط هواپیمای آسمان» در کنار ناآرامی ها و اغتشاشات رخ داده در «خیابان پاسداران» که در نهایت منجر به شهادت 3 تن از ماموران جوان نیروی انتظامی کشورمان شد، هفته ای مملوء از اندوه و غم بود که مسائلی نظیر استیضاح وزیر راه و سوال از رئیس دولت به علاوه سفر ظریف به مونیخ و مسکو نیز در آن خودنمایی می کرد.