امروز: چهارشنبه 24 مهر 1398 - 12:39 تبلیغات

قهرمانی

فرهنگی کهگیلویه وبویراحمدی رتبه دوم مسابقات قهرمانی دو ومیدانی کشور را کسب کرد

یاسوج (پانا) - معاون تربیت بدنی وسلامت آموزش وپرورش استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد، یوسف کاظمی فرهنگی استان در مسابقات قهرمانی دو ومیدانی کشور در ماده هزار500متر رتبه دوم کشور را کسب کرد.

ارسال نزدیک به دو میلیارد تومان تجهیزات ورزشی و بهداشتی به 500 مدرسه در سراسر فارس

شیراز(پانا)_ معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش فارس اظهار داشت: نزدیک به دو میلیارد تومان تجهیزات ورزشی و بهداشتی در قالب کاروان مهر با نشاط برای بیش از 500 مدرسه در سراسر فارس ارسال شد.