امروز: دوشنبه 5 اسفند 1398 - 01:42 تبلیغات

قاضی مسعودی مقام

3 متهم بانک سرمایه همزمان سکته کردند

تهران (پانا) - رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا حکم سه تن از مدیران بانک سرمایه اجرا شد؟ گفت زمانی که متهمان برای اجرای حکم احضار شدند، نمی‌دانم چرا هر سه نفر همزمان سکته کردند و در بیمارستان بستری شدند.