امروز: دوشنبه 3 آذر 1399 - 20:45 تبلیغات

قاضی قربان‌زاده

به خاطر درمان دخترم‌ ‌آدم کشتم

تهران (پانا) - پسر کینه‌توز و همدستش که در جریان سرقت از حساب بانکی دوست دخترش او را به‌ قتل رسانده بودند، صبح دیروز در شعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه ایستادند.‌

بریدن گوش خواستگار سمج

تهران (پانا) - مرد جوان که متهم است با همدستی پسرعمویش، گوش خواستگار سمج را بریده، دیروز پای میز محاکمه ایستاد.