امروز: یکشنبه 10 فروردین 1399 - 20:10 تبلیغات

فیلم تلویزیونی «سه سپیده»

بازدید رئیس مرکز سیمای استان‌ها از فیلم «سه سپیده»

تهران (پانا) - رئیس مرکز سیمای استان‌ها، به همراه جانشین سازمان اردویی راهیان نور و گردشگری بسیج ، مسئول عملیات اردوی سازمان اردوی راهیان نور وگردشگری بسیج سپاه، مدیر امور نمایشی اداره کل طرح و هماهنگی تولید مرکز سیمای استان‌ها، با حضور در پشت صحنه فیلم تلویزیونی" سه سپیده"از روند تولید این بازدید کردند.