امروز: سه شنبه 12 فروردین 1399 - 03:23 تبلیغات

فناوری همگرا

فناوری‌های همگرا، پنجره جدید برای انقلاب‌های بزرگ علمی

تهران (پانا) - پارک علم و فناوری دانشگاه تهران این مسیر برگزاری مجموعه کافه پارک‌های خود، کافه فناوری‌های همگرا (NBIC) را روز گذشته با حضور صاحبان ایده، شتاب دهنده‌ها، سرمایه گذاران و علاقه مندان به حوزه فناوری‌های همگرا و با هدف شناسایی نهادها، شرکت‌ها و سایر دست‌اندر‌کاران حوزه فناوری‌های همگرا در ایران، شناسایی فرصت‎ها و چالش‌های موجود در حوزه فناوری‌های همگرا (NBIC)،شناسایی استارت‌آپ‌های حوزه فناوری‌های همگرا و فراهم آوردن محیطی برای معرفی استارت‌آپ‌های برتر دنیا در این حوزه برگزار کرد.

رئیس اداره استعداهای درخشان یزد: ذهن ایده گرایانه و خلاق دانش آموزان باید در جهت تولید به کار گرفته شود

یزد (پانا) - رئیس اداره استعدادهای درخشان یزد در اختتامیه اولین کارسوق ایده پردازی فناوری های همگرا که در عصر جمعه دهم اسفند ماه در دانشگاه آزاد یزد برگزار شد نسبت به بکارگیری ذهن خلاق دانش آموزان در جهت تولید تاکید نمود.

مدیر دبیرستان استعدادهای درخشان برازنده مقدم: مهم این است که انسانهای توسعه یافته توسعه برانگیز باشیم

یزد (پانا) - محمد اکبرنژاد در اولین کارسوق ایده پردازی فناوری های همگرا در دانشگاه آزاد یزد تاکید کرد امروزه در جامعه به انسانهای توسعه یافته که بتواند توسعه برانگیز شوندنیاز داریم.