امروز: سه شنبه 29 مهر 1399 - 15:59 تبلیغات

عکس‌برداری

صحنه تصادف را به هم بزنیم؟

یکی ازحوادثی که هر روزه در کشور رخ می‌دهد و اغلب خسارت‌های جانی و مالی جبران‌ناپذیری نیز به همراه دارد وقوع سوانح رانندگی درون و برون شهری است.