امروز: دوشنبه 31 شهریور 1399 - 20:06 تبلیغات

طرح حذف آموزش زبان انگلیسی

حذف آموزش زبان انگلیسی، بی توجهی به فلسفه آموزش و پرورش تطبیقی است

کاشان (پانا) - رییس انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران گفت: در کمال تعجب و تاسف شاهد ارائه پیشنهادی هستیم که نشان از عدم توجه به فلسفه وجودی علم آموزش و پرورش تطبیقی و درس آموزی از تجارب بشری برای پرهیز از حرکت قهقرائی و تکرار تلخ تاریخ دارد.