امروز: یکشنبه 9 آذر 1399 - 12:08 تبلیغات

طرح جابربن حیان

تقویت روحیه پژوهشگری ، پرسشگری و افزایش اعتماد به نفس از اهداف طرح جابر بن حیان است

رئیس اداره آموزش ابتدایی دوره دوم اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ، معاون آموزش ابتدایی و معاون پژوهشی آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان از مجموعه آثار منتخب طرح جابر بن حیان در این ناحیه بازدید نمودند .