امروز: چهارشنبه 20 فروردین 1399 - 07:51 تبلیغات

شیربها

سه اقدام برای مقابله با کودک‌همسری

در بستر جامعه سنتی ازدواج در اختیار خانواده بوده و خانواده به ویژه پدر تصمیم می‌گرفت دختر را بعد از بلوغ هر موقع که فرد مناسبی برایش پیدا شد، شوهر می‌داد. این روش تا دهه 40 شمسی خیلی معمول بوده است اما از دهه 40 این نظم از سوی دخترانی که مدرسه می‌رفتند و باسواد می‌شدند مورد پرسش قرار گرفت. بعدا که زنان بیش از پیش توانستند درآمد مستقل کسب کنند، این نظم هم تغییر کرد.

از خواستگاری به ساده‌ترین شکل تا حذف مراسم عروسی؛ تفاهم‌نامه‌ ازدواج آسان در جنوب غرب ایران

یاسوج (پانا ) - اهالی یکی از روستاهای شهرستان بویراحمد در اقدامی جالب، تصمیم گرفتند با انعقاد تغاهم‌نامه‌ای از تشریفات و هزینه‌های غیرضروری ازدواج به نحو قابل توجهی بکاهند و البته برای اجرای این تفاهم‌نامه ضمانت اجرای جالب‌تری را هم وضع کردند.