امروز: دوشنبه 6 بهمن 1399 - 12:11 تبلیغات

شوق و شور کودکانه

شوق و شور کودکانه جهت حفظ آیات قرآن کریم

قرچک (پانا) خانواده گنجعلی با دو فرزند به اسم‌های مائده، ده ساله، حافظ کل و مهدیه، هشت‌ساله، حافظ سیزده جزءقرآن کریم ساکن قرچک و از دانش آموزان مدرسه شاهد ریحانه النبی هستند.