امروز: جمعه 15 اسفند 1399 - 01:41 تبلیغات

شورای برنامه ریزی

شورای برنامه ریزی درسی دوره پیش از دبستان سازمان پژوهش آغاز به کار کرد

تهران (پانا) - اولین جلسه شورای برنامه ریزی درسی دوره پیش از دبستان با دستورکار بررسی جزئیات پیش نویس چارچوب راهنمای برنامه درسی دوره پیش از دبستان برگزار شد؛ این شورا قرار است به موازات گروه پیش از دبستان دفتر تالیف به تولید یک راهنمای دیگر برای دوره پیش از دبستان بپردازد.

برطرف کردن نیازهای نرم افزاری بر مدار تحول؛ مهمترین رسالت شورای هماهنگی علمی

تهران (پانا) - محوریت کتاب درسی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشند و ویژگی‌های اختصاصی کتاب درسی را در شرایط امروز چگونه می‌بینیم و تعریف می‌کنیم؟ از جمله سوالاتی بود که در نشست شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش مطرح شده و کارشناسان وصاحب نظران به آن پاسخ دادند.

شورای برنامه‌ریزی سازمان دانش‌آموزی سیستان و بلوچستان

نخستین شورای برنامه‌ریزی سازمان دانش‌آموزی سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی جاری به منظور تشریح بسته تحولی «هر دانش‌آموز یک نقش اجتماعی» به ریاست مدیرکل آموزش و پرورش استان و با حضور 2 تن از نمایندگان مجلس دانش‌آموزی سیستان و بلوچستان در کشور برگزار شد.

نمایندگان مجلس دانش آموزی در شورای برنامه‌ریزی سازمان دانش آموزی حضور یافتند

زاهدان (پانا) – 2 تن از نمایندگان سیستان و بلوچستان در مجلس دانش آموزی کشور به منظور مطالبه گری و بیان دغدغه‌های جامعه دانش آموزی استان در شورای برنامه ریزی سازمان دانش آموزی که به ریاست مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان برگزار شد، حضور یافتند.

نیازمند کار اجرایی با برنامه هستیم

زنجان (پانا) - مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان، با اشاره به چالش های موجود در سیستم آموزشی عنوان کرد کار اجرایی با برنامه باید انجام شود و با نظریه پردازی صرف نمی‌توان به اداره امور پرداخت.

عملکرد بسته‌های تحولی مدرسه انطباقی، مداخلات بهنگام طلایی و توسعه مشارکت‌ها در آموزش و پرورش استثنایی

تهران (پانا) - معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی در شورای برنامه ریزی سازمان آموزش و پرورش استثنایی به تشریح عملکرد بسته های تحولی مدرسه انطباقی، مداخلات بهنگام طلایی و توسعه مشارکت‌ها پرداخت.