امروز: یکشنبه 10 فروردین 1399 - 11:25 تبلیغات

شهرستان قلعه‌گنج

تغییرات کند در مدارس قلعه‌گنج: مدارس هم‌چنان کم‌ هستند

تهران (پانا) - بین اولین تا آخرین مدرسه شهرستان قلعه‌گنج 240 کیلومتر فاصله است، بعضی از این مدارس در کپر و بعضی هم با بلوک یا کاهگل ساخته شده‌اند، دمای هوا به بیش از 50 درجه می‌رسد و کمتر بچه‌ای را می‌بینیم که چهره او به خاطر این گرمای سوزان، سیاه یا لب‌های او خشک نشده و ترک نداشته باشد.