امروز: سه شنبه 1 مهر 1399 - 08:00 تبلیغات

شهر مود

تقدیراز شوراهای زکات برتر خوسف

خوسف (پانا) ـ شوراهای زکات روستاهای سیوجان و معصوم آباد در بحث طرح شجره طیبه و جمع آوری زکات مستحبی مقام برتر شهرستان خوسف را کسب و مورد تقدیر قرار گرفتند.