امروز: سه شنبه 11 آذر 1399 - 19:02 تبلیغات

شرکت کنترل کیفیت هوا

کیفیت هوای پایتخت در وضعیت مطلوب

تهران (پانا) - کیفیت هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته و هم‌اکنون در محدوده سالم قرار دارد. با توجه به تداوم ناپایداری جوی همراه با بارش باران پیش‌بینی می‌شود کیفیت هوا در بیشتر مناطق پایتخت تا اواخر امشب در محدوده قابل قبول باقی بماند.

هوای تهران قابل قبول است

تهران (پانا) - میانگین شاخص کیفیت هوای پایتخت هم اکنون بر روی عدد ۷۹ قرار دارد و هوا قابل قبول است.

کیفیت هوای تهران ناسالم شد

تهران (پانا) - کیفیت هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته و هم‌اکنون در محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشته است. با این‌حال بهبود کیفیت هوا در ساعات پایانی امشب دور از انتظار نخواهد بود.

هوای تهران آلوده شد

تهران (پانا) - کیفیت هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته و هم‌اکنون (۵ آذر ماه) در محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. تداوم این شرایط و برقراری وضعیت ناسالم برای همه گروه‌ها طی امروز نیز دور از انتظار نخواهد بود.

آلودگی هوای مناطق پرتردد تهران طی امروز

تهران (پانا) - کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون (۴ آذر ماه) در محدوده قابل قبول است این در حالیست که پیش‌بینی می‌شود کیفیت هوا در بیشتر مناطق پرتردد پایتخت طی امروز و فردا در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گیرد.

هوای پایتخت برای گروه‌های حساس ناسالم شد

تهران (پانا) - براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای پایتخت طی امروز در محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد و تداوم این شرایط تا ساعات پایانی امشب نیز دور از انتظار نخواهد بود.

تنفس هوای مطلوب در پایتخت

تهران (پانا) - براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون (۱ آذر ماه) در محدوده قابل قبول است و و با توجه به وضعیت ناپایدار جوی و بارش باران پیش‌بینی می‌شود کیفیت هوا طی روز در محدوده قابل قبول باقی بماند.

کاهش کیفیت هوای تهران طی امروز

تهران (پانا) - براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون (۲۵ آبان ماه) در محدوده قابل قبول است اما با توجه به عدم وزش باد موثر کاهش کیفیت هوا و برقراری وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس در مناطق پرتردد پایتخت پیش‌بینی می‌شود.

هوای پایتخت قابل قبول است

تهران (پانا) - میانگین شاخص کیفیت هوای پایتخت هم اکنون بر روی عدد ۵۷ قرار دارد و هوای تهران قابل قبول است.

هوای تهران در محدوده قابل قبول

تهران (پانا) - براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته و هم‌اکنون در محدوده قابل قبول است و تداوم این شرایط طی روز دور از انتظار نخواهد بود.

کیفیت هوای تهران «قابل قبول» شد

تهران (پانا) - کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون در محدوده قابل قبول است این در حالیست که کیفیت هوای طی ۲۴ ساعت گذشته ناسالم برای گروه‌های حساس بود.

کاهش کیفیت هوای مناطق پرتردد تهران طی امروز

تهران (پانا) - براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون (۱۹ آبان ماه) در محدوده قابل قبول قرار دارد. با این حال کاهش کیفیت هوا در برخی مناطق پرتردد پایتخت طی روز دور از انتظار نخواهد بود.

افزایش حساسیت شهروندان تهرانی نسبت به آلودگی هوا

تهران (پانا) - مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با تأکید بر اینکه در آلودگی هوای پایتخت دو عامل «میزان تولید آلودگی» و «مقدار خروج این آلودگی از طریق تهویه طبیعی» مؤثر است، گفت اگر تناسب هر کدام از این عوامل به هم بریزد، آلودگی هوا افزایش می‌یابد.

کیفیت هوای تهران در محدوده قابل قبول

تهران (پانا) - براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته و هم‌اکنون (۱۷ آبان ماه) در محدوده قابل قبول قرار داشته است و پیش‌بینی می‌شود این شرایط طی روز نیز تداوم پیدا کند.

تشدید آلودگی هوای تهران طی امروز

تهران (پانا) - براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته و هم‌اکنون (۱۴ ابان ماه) در محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشته است و تداوم این شرایط تا فردا پیش‌بینی می‌شود. همچنین کاهش کیفیت هوا و برقراری شرایط ناسالم برای همه گروه‌ها در اواخر وقت امشب نیز دور از انتظار نخواهد بود.

هوای تهران سالم است

تهران (پانا) - شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۷۲ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.

آلودگی هوای پایتخت در چهارمین روز متوالی

تهران (پانا) - شهروندان تهرانی در حالی در هوای آلوده به‌سر می‌برند که کیفیت هوای پایتخت طی سه روز گذشته و هم‌اکنون (۷ آبان ماه) در محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشته است.

سومین روز پیاپی آلودگی هوا در پایتخت

تهران (پانا) - کیفیت هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته و هم‌اکنون (۶ آبان ماه) در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشته است این در حالیست که شاخص کیفیت هوا طی دو روز گذشته نیز در محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس بود.

تداوم آلودگی هوای شهر تهران

تهران (پانا) - کیفیت هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته و هم‌اکنون (۵ آبان ماه) در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشته است.