امروز: چهارشنبه 22 مرداد 1399 - 11:31 تبلیغات

سرپرست معاونت پرورشی و فرهنگی شهر تهران

ولی پوری: مصوبات کمیسیون های تخصصی حوزه پرورشی در همه مناطق قابلیت اجرا دارد

تهران (پانا) - مجتبی ولی پوری، سرپرست  معاونت پرورشی و فرهنگی شهر تهران در نشست کمیسیون تخصصی سازمان دانش آموزی که در منطقه۸ برگزار شد بر نمود و اثرگذاری فعالیت های کمیسیون های تخصصی حوزه پرورشی در مدارس مناطق نوزده گانه تاکید کرد.