امروز: سه شنبه 6 اسفند 1398 - 22:49 تبلیغات

سازمان دانش آموزی استان چهارمحال وبختیاری

انتخابات هیات رئیسه اعضا ومربیان برگزارشد

شهرکرد (پانا) - هشتمین دوره ی انتخابات هیات رئیسه اعضا(دانش آموزان)وششمین دوره ی انتخابات مربیان استان چهارمحال وبختیاری در تاریخ 24بهمن ماه در محل سازمان دانش آموزی استان چهارمحال وبختیاری وبا حضور منتخبین شهرستانی برگزار شد.