امروز: یکشنبه 17 فروردین 1399 - 02:12 تبلیغات

سازمان انتقال خون فارس

پایگاه انتقال خون استان فارس در سطحی بالاتر از استاندار های جهانی قرار دارد

شیراز(پانا)_ مدیرکل سازمان انتقال خون استان فارس با تاکید بر اینکه پایگاه انتقال خون استان فارس در سطحی بالاتر از استانداردهای جهانی قرار دارد گفت:در حال حاضر میزان آلودگی فرآورده های خونی سازمان انتقال خون استان فارس به صفر درصد و ویروس هپاتیت سی و هپاتیت بی در فرآورده های خونی ۵٣هزارم درصد رسیده است.