امروز: جمعه 9 اسفند 1398 - 01:03 تبلیغات

زیست پذیر برای سامندان

کرج به شهر دوستدار سالمندان تبدیل می شود

کرج (پانا) - مدیر منطقه ۳ شهرداری کرج با بیان اینکه جمعیت سالمندی در ایران رو به افزایش است ،جهت جلوگیری از بروز بحران سالمندی در کرج، مدیریت شهری باید شرایط زیست پذیری مناسب برای این افراد ایجاد کند و بر این مبنا کرج را به عنوان شهر دوستدار سالمندان عنوان کرد.