امروز: شنبه 16 فروردین 1399 - 22:54 تبلیغات

رییس کتابخانه ملی

حجت الله ایوبی: تخریب میراث فرهنگی نسل کشی فرهنگی‌ست

تهران(پانا) - دبیر کمیسیون ملی یونسکو می‌گوید یونسکو در کنار مردم ایستاده و مانند آینه سعی در نشان دادن حقایق بشریت، اصالت‌ها و آیین‌ها دارد زیرا تمام مردم جهان با هم یکپارچه هستند، یونسکو می‌خواهد انسان را از غبار خشونت پاک کند.

تنوع فرهنگی اقوام یک فرصت، ارزش و سرمایه است

تهران (پانا) - رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران معتقد است، حفظ میراث فرهنگی، تاریخچه و باورهای مردم به عنوان رسالت این سازمان است وکتابخانه ملی باید تلاش کند تا داشته های فرهنگی ایران توسط سایر کشورها مصادره نشود.