امروز: دوشنبه 12 خرداد 1399 - 10:21 تبلیغات

رییس اداره تعاون و رفاهی

عارفی: بازدید 18 هزار نفر از سامانه رفاهی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران

تهران (پانا) - رییس اداره تعاون و رفاهی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران از بازدید 18 هزار نفر از سامانه رفاهی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران در روزهای اخیر خبر داد.

پذیرش و اسکان بیش از 65 هزار نفر روز میهمان در مراکز اقامتی آموزش و پرورش استان کردستان

سنندج(پانا)-رییس اداره تعاون و امور رفاهی آموزش و پرورش کردستان گفت: از ابتدای فعالیت مراکز پذیرش و اسکان میهمانان تابستانی تا کنون، تعداد 65 هزار و 583 نفرروز میهمان در مراکز اقامتی استان پذیرش شده اند .

بیش از 41 هزار نفر روز میهمان در مراکز اقامتی آموزش و پرورش استان کردستان پذیرش و اسکان شدند

سنندج(پانا)-رییس اداره تعاون و امور رفاهی آموزش و پرورش کردستان گفت: از ابتدای فعالیت مراکز پذیرش و اسکان میهمانان تابستانی تا کنون، تعداد 41 هزار و 409 نفرروز میهمان در مراکز اقامتی استان پذیرش شده اند .

پذیرش و اسکان بیش از 15 هزار نفر روز میهمان در مراکز اقامتی آموزش و پرورش استان کردستان

سنندج(پانا)-رییس اداره تعاون و امور رفاهی آموزش و پرورش کردستان گفت: از ابتدای فعالیت مراکز پذیرش و اسکان میهمانان تابستانی تا پایان روز نهم تیرماه 97، تعداد 15 هزار و 117 نفرروز میهمان در مراکز اقامتی استان پذیرش شده اند .

رییس اداره تعاون و امور رفاهی آموزش و پرورش کردستان : صندوق ذخیره یک نوع بیمه عمر و سرمایه است

سنندج(پانا)-رییس اداره تعاون و اموررفاهی آموزش و پرورش کردستان در نشست معاونین توسعه مدیریت و پشتیبانی و کارشناسان تعاون استان گفت : صندوق ذخیره یک نوع بیمه عمر و سرمایه برای فرهنگیان است .