امروز: یکشنبه 11 خرداد 1399 - 15:06 تبلیغات

روستای میلک الموت غربی

تابوشکنی های بانوی دهیار؛ کوچه هایی به رنگ و بوی زنان

قزوین (پانا) - میلک روستایی در بکرترین نقطه الموت غربی است که ویژگی های طبیعت گردی، قلعه باقی مانده از دوره حسن صباح، کوچه هایی با رنگ و بوی زنانه و وجود آموتخانه به عنوان خانه ای برای شناخت پیشینیان در این روستا هر گردشگری را ترغیب می کند تا به آن سفر کند.

روستایی که با دهیار زن توانست خود را در کشور معرفی کند

تهران (پانا) - روی صفحات تقویم، بین همه مناسبت‌هایی که با یک عنوان اختصاصی ملی و جهانی روی پیشانی روزها نشسته، امروز به اسم روستاییان و عشایر کشورمان سنجاق شده است؛ مناسبتی که باعث می‌شود صفحه امروزمان را به یکی از روستاهای خاص کشورمان اختصاص بدهیم، روستایی که بین بقیه روستاهای دیگر ـ‌ همه آنهایی که حال و روزگارشان به‌خاطر فعالیت‌های خاص دهیاری و مشارکت مردم شان خوب است ـ به‌خاطر یک ویژگی خاص متمایز شده؛ روستای میلک بخش الموت غربی استان قزوین.