امروز: شنبه 16 فروردین 1399 - 21:59 تبلیغات

ربات های زنده

روبات های زنده ساخته شده از سلول های قورباغه

زنجان (پانا) - دانشمندان با جدا کردن سلول های بنیادی و زنده جنین قورباغه؛ آنها را مجددا بازسازی کردند و در قالب جدیدی مورد استفاده قرار دادند. این ربات های میلیمتری توانایی انتقال دادن مواد از جمله داروها را به مکان های خاص را دارند و در صورت زخمی شدن و بریدگی خود را ترمیم می کنند.