امروز: سه شنبه 6 خرداد 1399 - 12:26 تبلیغات

رانده شدن از جامعه

ضرورت ادغام حاشیه‌ در متن

از چند سال پیش پنج موضوع اجتماعی به‌عنوان مسائل محوری و با اولویت بالای جامعه ایران تعیین و قرار بود که برای آنها فکری شود.