امروز: چهارشنبه 7 آبان 1399 - 15:24 تبلیغات

راز وجرگلان به عنوان رئیس شورای برنامه ریزی

حکم انتصاب

راز وجرگلان (پانا) -حکم انتصاب مدیر آموزش وپرورش راز وجرگلان به عنوان رئیس شورای برنامه ریزی سازمان دانش آموزی شهرستان به عباس رضایی اعطاءشد .