امروز: شنبه 16 فروردین 1399 - 04:52 تبلیغات

راز وجرگلان به عنوان رئیس شورای برنامه ریزی

حکم انتصاب

راز وجرگلان (پانا) -حکم انتصاب مدیر آموزش وپرورش راز وجرگلان به عنوان رئیس شورای برنامه ریزی سازمان دانش آموزی شهرستان به عباس رضایی اعطاءشد .