امروز: چهارشنبه 30 بهمن 1398 - 02:29 تبلیغات

رئیس اداره سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان

گسترش سواد جامعه عشایر از اولویت های معاونت سوادآموزی است

کرمانشاه (پانا) - فرزانه سیفی تبار رئیس اداره سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان اظهار داشت: طرح شتاب بخشی به سوادآموزان بزرگسال عشایری استان با هماهنگی و همکاری اداره کل امور عشایر در سال جاری با هدف ارتقای فرهنگ عمومی، تحکیم و تعمیق سواد در جامعه هدف اجرا می گردد.