امروز: سه شنبه 30 دی 1399 - 08:49 تبلیغات

دکتر فرهاد ابول نژادیان

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز از کوی منبع آب

دکترفرهاد ابول نژادیان ضمن بازدید میدانی از کوی منبع آب اهواز اظهارکرد : با کمک سپاه پاسداران یک درمانگاه در منطقه منبع آب کلنگ زنی می شود و تعدادی از پزشکانی که در این بازدید حضور داشتندجهت درمان رایگان بیماران اعلا م آمادگی کردند .